Factuur

Van:

Diestersteenweg 45
3293 Diest (BE)

IBAN: BE86 7340 6659 4650
Telefoon: +32 484 53 27 07
BTW-nummer: 0793256595

Factuur nummer 00045
Factuur datum juni 25, 2024
Totaal verschuldigd €70.00
Aan:
FARIS HIKMAT

LINDESTRAAT 37 I 3210 LINDEN

Uur/Aantal Dienst Tarief/PrijsSubtotaal
1 Decoratie €57.85€57.85
Subtotaal €57.85
BTW €12.15
Totaal verschuldigd €70.00

Betaling svp binnen per ommegaande op onderstaand bankrekeningnummer van BE86 7340 6659 4650, ten name van Wereld Decoratie, onder vermelding van het factuurnummer.