Factuur

Van:

Diestersteenweg 45
3293 Diest (BE)

IBAN: BE86 7340 6659 4650
Telefoon: +32 484 53 27 07
BTW-nummer: 0793256595

Factuur nummer 00030
Factuur datum januari 9, 2024
Totaal verschuldigd €340.00
Aan:
Yako Milad

Doelenstraat 3, 2440 Geel

Uur/Aantal Dienst Tarief/PrijsSubtotaal
1 Decoratie €340.00€340.00
Subtotaal €340.00
BTW €59.01
Totaal verschuldigd €340.00

Betaling svp binnen per ommegaande op onderstaand bankrekeningnummer van BE86 7340 6659 4650, ten name van Wereld Decoratie, onder vermelding van het factuurnummer.